CGTN
channel no. 353

Channel yang menyediakan liputan berita yang akurat dan tepat waktu kepada khalayak global serta layanan audiovisual yang kaya, mempromosikan komunikasi dan pemahaman antara China dan dunia, serta meningkatkan pertukaran budaya dan rasa saling percaya antara China dan negara lain.

Now Playing

The World Today [ 02:00 - 02:30 ]

Next

02:30 - 03:00 World Insight With Tian Wei
03:00 - 03:30 The World Today
03:30 - 04:00 Dialogue
04:00 - 04:30 Global Business
04:30 - 05:00 The Point With Liu Xin
05:00 - 05:30 The World Today
05:30 - 06:00 Rediscovering China
06:00 - 06:30 The Heat
06:30 - 07:00 The World Today
....... .......